[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใส
Link ภายนอกที่น่าสนใจลิงค์ภายในหน่วยงาน


 

  


ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
[ 8/พ.ย./2562 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ( 2 / ) โดย piyatad
[ 30/ต.ค../2562 ] ขออนุมัติแผนงบประมาณการจัดซื้อ/จ้าง แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชเด่นชัย ปี2563 ( 3 / ) โดย piyatad
[ 21/ต.ค../2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2563 ( 3 / ) โดย piyatad
[ 21/ต.ค../2562 ] สรุปผมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ( 3 / ) โดย piyatad
[ 13/ก.ย./2562 ] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ( 5 / ) โดย piyatad
[ 6/ก.ย./2562 ] จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ รพร.เด่นชัย ปี2562 ( 6 / ) โดย piyatad
[ 15/ส.ค./2562 ] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ( 7 / ) โดย piyatad
[ 8/ส.ค./2562 ] รง.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2562 ( 7 / ) โดย piyatad
[ 12/ก.ค./2562 ] สรุปผลการดำเนินการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ( 7 / ) โดย piyatad
[ 12/ก.ค./2562 ] สรุปผลการดำเนินการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ( 8 / ) โดย piyatad
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย โรงพยาบาลคุณธรรม
ผลงานทางวิชาการ


8 เจ้าของ อิทธิมา เวียงธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยจ.แพร่
8/ธ.ค./2558
4 stars ( 4 / 1 )
ประสิทธิผลของการใช้แบบบริบาลมาตรฐานช่วยเด็กเล็กให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ( 649 / )
14 เจ้าของ นางสาวประกายวรรณ์ ใจชอบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
14/พ.ย./2558
4.5 stars ( 4.5 / 2 )
คิดจะให้ใจ @ เด่นชัย… อย่าลืมที่จะให้เวลา ( 693 / )
(14/พ.ย./2558) เด่นชัยหัวใจเพชร-พลังสู่การร่วมใจ ปรับเปลี่ยนชีวิตพิชิตเอดส์ ( อ่าน : 740 ) เจ้าของ นายเกรียงศักดิ์ จัดของ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(14/พ.ย./2558) ร่วมใจพิชิตภัยไทรอยด์เป็นพิษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ( อ่าน : 1044 ) เจ้าของ นพ.โอษิษฐ์ บำบัด นายแพทย์ชำนาญการ
(14/พ.ย./2558) รูปแบบการมีส่วนร่วมของจิตอาสาดูแลกลุ่มเสี่ยงเบาหวานตำบลปงป่าหวาย ( อ่าน : 742 ) เจ้าของ ภาณุพงศ์ เรือนคำ รพสต.ปงป่าหวาย
(19/ต.ค../2558) รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตำบลห้วยไร่ ( อ่าน : 692 ) เจ้าของ นางสุวิชญา สีตะวัน,นายอนิรุทธ วงค์เมือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ,นางสาวนัฐสิยา กาวิน พยาบาลวิชาช
(19/ต.ค../2558) การพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลในการสวนปัสสาวะแบบสะอาดเป็นครั้งคราว (Clean Intermittent Catheterization) ( อ่าน : 1478 ) เจ้าของ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รพร.เด่นชัย
กิจกรรมของเรา
22 โดย : piyatad
22/มี.ค./2562     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ( 34 / )
    รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านต่อ....
22 โดย : piyatad
22/มี.ค./2562     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ( 29 / )
    ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 อ่านต่อ....
22 โดย : piyatad
22/มี.ค./2562     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ( 32 / )
    แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ....
22 โดย : piyatad
22/มี.ค./2562     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอรายงานผลการกำกับ ติดตาม ประกาศและมาตรการของ รพร.เด่นชัย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและการรับสินบนทุกรูปแบบ ( 25 / )
    ประกาศและมาตรการของ รพร.เด่นชัย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและการรับสินบนทุกรูปแบบ อ่านต่อ....
สาระ / ความรู้
19 โดย : winfast01
19/มิ.ย./2558     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส (MERS)
แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส (MERS)
6 โดย : test7
6/ส.ค./2557     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
7 เมนูอาหารสุขภาพต้านโรค ต้อนรับวันแม่
อาหารวันแม่ 7 เมนูอาหารสุขภาพต้านโรค ต้อนรับวันแม่
30 โดย : test7
30/มิ.ย./2557     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
15 วิธีป้องกันยุงกัดส่งตรงจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี
15 วิธีป้องกันยุงกัดส่งตรงจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี
17 โดย : test7
17/ธ.ค./2556     
5 stars ( 5 / 1 )
หนาวนี้เตือน...ใช้ครีมทาผิวปลอมปนสเตียรอยด์ เสี่ยง...ขาลาย
หนาวนี้เตือน...ใช้ครีมทาผิวปลอมปนสเตียรอยด์ เสี่ยง...ขาลาย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
[ 16/ก.ย./2562 ] 114-เอกสารแนบการเสนอแผนงานโครงการปี 2563 (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย piyatad
[ 16/ก.ย./2562 ] แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานงาน รพร.เด่นชัย ประจำปี 2562 (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย piyatad
[ 19/ก.ค./2562 ] แบบฟอร์มเสนอแผนงบค่าเสื่อม ปี 63 (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย piyatad
[ 17/มิ.ย./2562 ] แบบฟอร์มรายงาน CIPP MODEL ปี 62 (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย montri
[ 17/มิ.ย./2562 ] แบบฟอร์มขอยุติการทำโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย montri
[ 17/มิ.ย./2562 ] แบบฟอร์มขอยกเลิกโครงการ ประจำปี 2562 (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย montri
[ 14/พ.ค./2562 ] แบบสัญญาการยืมเงิน_2562 (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย montri

  
เจ้าหน้าที่ของเรา
นายเกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ตารางกิจกรรมของ DCPH


พฤศจิกายน 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

DCPH ก้าวไกลทุกภาษา
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
คลังภาพ รพร.เด่นชัย
_MG_9596.JPG
 
_MG_9548.JPG
 
บริการสอบถามข้อมูล


Ministry of Public Health: www.moph.go.th
545 หมู่ 9 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
โทรศัพท์ 054-613134 Fax. 054-613195